เทศบาลตำบลกุดจิก


"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับทุกท่าน"

 


ภาพกิจกรรม

     13 เมษายน 2567 ช่วงบ่าย ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรันต์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก พี่น้องประชาชน ร่วมบุ..>>>


     13 เมษายน 2567 ช่วงเช้า ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรันต์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก พี่น้องประชาชน ร่วมบ..>>>


     กิจกรรมสื่ออาสา เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว รณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ชุมชนท้องถิ่นดื่มไม่ขับ สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย" 11 เมษายน 2567 #นักสื่อสารชุมชนสุขภาวะ..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

เทศบาลตำบลกุดจิก

 

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. 2567

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044-369-838

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ. 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044-369-838    
2 ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๗    
3 ประกาศ ภ.ด.ส.3 เขตเทศบาลตำบลกุดจิกแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    
4 เทศบาลตำบลกุดจิก มีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน    
5 ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิกเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี2567    
6 ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแผงขายสินค้าในตลาดเทศบาลตำบลกุดจิก    
7 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด6 ตัน 6 ล้อ     
8 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี     
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ 2566 เทศบาลตำบลกุดจิก    
10 ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดจิก ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีไทย วันที่ 13 เมษายน 2566     
เทศบาลตำบลกุดจิก

นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

สายตรงปลัด 091-8290008นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรม
อบต.สีมุม
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี     
2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายกั้นรอบสนามฟุตชอลภายในสวน สาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างบ้าน ครูสุนันทา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
4 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ    
6 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย    
7 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565    
8 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี     
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันฯ    
10 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ    
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อจัดชื้อครุภัณท์สำนักงาน (เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 13
  2.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 62
  3.  ซื้อวัสดุเครื่องเแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 65
  4.  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 72
  5.  ซื้อเครื่องสแกนใบหน้าและลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 77
  6.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงทางเท้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0007 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 2 บ้านบุสามัคคี เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 81
  7.  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 82
  8.  จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 70
  9.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงทางเท้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0007 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 2 บ้านบุสามัคคี เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 77
  10.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงทางเท้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.7-0007 ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 2 บ้านบุสามัคคี เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 77

 1. แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     
 2. ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิกเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี2567     
 3. ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกุดจิก พ.ศ.๒๕๖๖     
 4. ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
 5. ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
 6. ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา     
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.212.99.208
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 16 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1761 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7324 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 63662 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563