เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ ครับ"


ภาพกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่10 พฤศจิกายน 2565เทศบาลตำบลกุดจิกจัดทำโครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยและกิจกรรมลงนามธรรมนูญตำบล ขับขี่ปลอดภัยตำบลกุดจิกโดยท่านนายอำเภอสูงเนิน น..>>>


     เทศบาลตำบลกุดจิกสวมใส่ผ้าไทยตามนโยบายจังหวัดในวันอังคารและวันศุกร์ท่านยกคณะผู้บริหารสมาชิกและข้าราชการพนักงานทุกคน..>>>


     เทศบาลตำบลกุดจิก นำโดย นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจืก นายมาโนช โฉสูงเนิน ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจิก นายชาญชัย เปลี่ยนสังคม รองประธานสภ..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 เทศบาลตำบลกุดจิก

  งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ผลแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ ปรับสัญญาณไฟจราจร
6 
งานป้องกันเทศบาลตำบลกุดจิกทดลองปรับระบบไฟสัญญาณจราจร(สัญญาณไฟ)สี่แยกไฟแดงกุดจิก
7 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดเวลาดำเนินการตามพรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 เฉพาะการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2565
8 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการขับเคลื่อน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่องเกณฑ์การประกวด ส้มตำโคราชลีลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยว กุดจิกถนนคนเดิน สายวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

นางเพญศรี โคจรานนท์

หัวหน้าสำหนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมขนในซอยเจริญพร 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางเทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 2
  2.  จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานในรูปแบบปฏิทิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  3.  จัดซื้อกล้องโทรท้ศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ อ่าน 9
  4.  จัดซื้อกล้องโทรท้ศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ อ่าน 9
  5.  จ้างจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  6.  จ้างจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  7.  ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 12
  8.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 11
  9.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 11
  10.  ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 13

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.118.80
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 27 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 195 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 20078 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 33610 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563