เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก ยินดีต้อนรับทุกท่าน"

 


ภาพกิจกรรม

     #เทศบาลตำบลกุดจิก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรี..>>>


     #เทศบาลตำบลกุดจิก วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ร่วมงานจิตอาสา ที่ #โรงเรียนกุดจิกวิทยา นายกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอสูงเนิน เป็นประธาน และกำนัน ผู้ใหญ..>>>


     #เทศบาลตำบลกุดจิก ท่านดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก คณะผู้บริหารและประธานสภา สมาชิกสภาคนทำงาน ข้าราชการ #มอบชุดอาชีพในฝันให้กับ เด็..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

เทศบาลตำบลกุดจิก

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิกเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี2567เทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การต่อสัญญาเช่าแผงขายสินค้าในตลาดเทศบาลตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก
3 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด6 ตัน 6 ล้อ
4 
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ 2566 เทศบาลตำบลกุดจิก
6 
ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดจิก ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีไทย วันที่ 13 เมษายน 2566
7 
งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดจิก ประสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทย แต่บางคนอาจมีภาระหน้าที่ทำให้ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ก
8 
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๖๖ ท่านที่ มีสุนัขและแมวต้องการ ฉีดวัคซีนหรือทำหมัน ฟรี แจ้งที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกุดจิก หรือ คณะกรรมการชุมชน ถ้าท่านไม่สะดวกนำ สุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนที่จุดนัดพบ สามารถแจ้งให้ จนท. ไปฉีดให้ที่บ้านได้ ครับ จุดที
9 
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

สายตรงปลัด 091-8290008นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรม
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายกั้นรอบสนามฟุตชอลภายในสวน สาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างบ้าน ครูสุนันทา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯเทศบาลตำบลกุดจิก
6 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สายเทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันฯเทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯเทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 6
  2.  ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  3.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๙๓๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 54
  4.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 35
  5.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 40
  6.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 38
  7.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 36
  8.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 42
  9.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 42
  10.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 42

 1. ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิกเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562ประจำปี2567 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกุดจิก พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกุดจิก
 3.
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.160.97
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 37 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 495 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 19972 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 54795 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563