เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก สวัสดีปีใหม่ 2566 ยินดีต้อนรับทุกท่าน"

 


ภาพกิจกรรม

      เทศบาลตำบลกุดจิก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร..>>>


     ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ด้วยเกล้าด้..>>>


     คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลกุดจิก นำโดย ดร.ภทรพล บัญชาจารุรัตน์ เป็นตัวเเทนชาวกุดจิก ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566เทศบาลตำบลกุดจิก
2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
3 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
5 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดจิก ประจำปีงบประมาณ 2566 รับสมัคร 16พ.ย.-6 ธ.ค. 65เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ผลแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ ปรับสัญญาณไฟจราจร
7 
งานป้องกันเทศบาลตำบลกุดจิกทดลองปรับระบบไฟสัญญาณจราจร(สัญญาณไฟ)สี่แยกไฟแดงกุดจิก
8 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดเวลาดำเนินการตามพรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 เฉพาะการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2565
9 
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการขับเคลื่อน ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

นางเพญศรี โคจรานนท์

หัวหน้าสำหนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมขนในซอยเจริญพร 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนากลางเทศบาลตำบลกุดจิก
2 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตันเทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
5 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลทีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 3
  4.  ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลทีมีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถอีแต๋น ๔ ล้อ สีเหลือง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  7.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (รถอีแต๋น ๔ ล้อ สีเหลือง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๓๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  8.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.๗-๐๐๑๕ ถนนเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก กว้าง ๓.๒๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๘ เมตร หนา ๕ เซ็นติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสู อ่าน 9
  9.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม ถ.๗-๐๐๑๕ ถนนเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก กว้าง ๓.๒๐-๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๘ เมตร หนา ๕ เซ็นติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสู อ่าน 8
  10.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดย The Blisz 8 ธ.ค. 65 1 55
คาสิโนออนไลน์ แทงบาคาร่าทดสอบเล่นได้ฟรีตลอด 1 วัน โดย betmix357 28 พ.ย. 65 1 67
เว็บไซต์เกมออนไลน์ยอดนิยม โดย ak365bet 9 พ.ย. 65 1 85
จากสูตรเด็ดกลเม็ดที่ดินพวกเราได้ยกตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า โดย winner99 31 ต.ค. 65 2 91
จากสูตรเด็ดกลเม็ดที่ดินพวกเราได้ยกตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า โดย winner99 31 ต.ค. 65 1 87
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดย The Blisz 26 ต.ค. 65 0 90
ทางเข้าเว็บ คาสิโนออนไลน์ ปลอดภัยหายห่วง โดย sagame6699 18 ต.ค. 65 0 111
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.207.238.28
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 7 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1301 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 1301 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 36124 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563