เทศบาลตำบลกุดจิก

"เราชาวเทศบาลตำบลกุดจิก สวัสดีปีใหม่ 2566 ยินดีต้อนรับทุกท่าน"

 


ภาพกิจกรรม

     ท่านนายกคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจิก ปีก..>>>


     เทศบาลตำบลกุดจิกร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันประสูติครบรอบ100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร..>>>


     ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลกุดจิก ร่วมทำกิจกรรม หน้าเสาธง เนื่องในวัน เทศบาล ประจำปี 2566..>>>


เทศบาลตำบลกุดจิก

 ดร.ภัทรพล  บัญชาจารุรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิกเทศบาลตำบลกุดจิก

เทศบาลตำบลกุดจิก

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ 2566 เทศบาลตำบลกุดจิก
2 
ประชาสัมพันธ์จากกองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดจิก ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 สืบสานประเพณีไทย วันที่ 13 เมษายน 2566
3 
งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกุดจิก ประสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทย แต่บางคนอาจมีภาระหน้าที่ทำให้ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ก
4 
วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๖๖ ท่านที่ มีสุนัขและแมวต้องการ ฉีดวัคซีนหรือทำหมัน ฟรี แจ้งที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลกุดจิก หรือ คณะกรรมการชุมชน ถ้าท่านไม่สะดวกนำ สุนัขและแมว มาฉีดวัคซีนที่จุดนัดพบ สามารถแจ้งให้ จนท. ไปฉีดให้ที่บ้านได้ ครับ จุดที
5 
ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566เทศบาลตำบลกุดจิก
7 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลกุดจิก
8 รายงานการประเมินผล ควบคุมภายใน พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
9 รายงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
10 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566เทศบาลตำบลกุดจิก
เทศบาลตำบลกุดจิก

นางเพญศรี โคจรานนท์

หัวหน้าสำหนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

สายตรงปลัด 094-1690636นโยบายคุมครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
ประมวลจริยธรรม
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายกั้นรอบสนามฟุตชอลภายในสวน สาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างบ้าน ครูสุนันทา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
3 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เทศบาลตำบลกุดจิก
4 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯเทศบาลตำบลกุดจิก
5 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สายเทศบาลตำบลกุดจิก
6 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565เทศบาลตำบลกุดจิก
7 ประกาศขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เทศบาลตำบลกุดจิก
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันฯเทศบาลตำบลกุดจิก
9 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯเทศบาลตำบลกุดจิก
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กท ๑๙๗๖ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 8
  4.  จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเบิ้ลแค๊บ หมายเลขทะเบียน กท ๑๙๗๖ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างบ้านครูสุนันทา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 8
  6.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายกั้นรอบสนามฟุตซอลภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 9
  7.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างบ้านครูสุนันทา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 9
  8.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งโครงเหล็กตาข่ายกั้นรอบสนามฟุตซอลภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลกุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 9
  9.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  10.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างบ้านครูสุนันทา หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง อ่าน 10

 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รูปภาพการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖4

ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2564


 3.
ประกาศสภาเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก สมัยปร เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจิก

 1. ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกุดจิก
 2.
ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเครื่องกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลกุดจิก
 3.
ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลกุดจิก
 4.
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลกุดจิก
 5.
ประกาศอำเภอเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการะรรมาภิบาลจังหวัด เทศบาลตำบลกุดจิก
 6.
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน (แบบอัดท้าย) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565


ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
Line / Facebook
เพิ่มเพื่อน
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
กระดานถาม ตอบ
คาสิโนออนไลน์ แทงบาคาร่าทดสอบเล่นได้ฟรีตลอด 1 วัน โดย betmix357 28 พ.ย. 65 1 193
เว็บไซต์เกมออนไลน์ยอดนิยม โดย ak365bet 9 พ.ย. 65 1 200
จากสูตรเด็ดกลเม็ดที่ดินพวกเราได้ยกตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า โดย winner99 31 ต.ค. 65 2 208
จากสูตรเด็ดกลเม็ดที่ดินพวกเราได้ยกตัวอย่างมาให้กับทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า โดย winner99 31 ต.ค. 65 1 188
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง โดย The Blisz 26 ต.ค. 65 0 209
ทางเข้าเว็บ คาสิโนออนไลน์ ปลอดภัยหายห่วง โดย sagame6699 18 ต.ค. 65 0 241
คาสิโนออนไลน์ แจกเครดิตฟรี พร้อมโปรโมชั่นเด็ด ๆ โดย sagame6699 18 ต.ค. 65 2 195
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.231.217.107
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 34 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1318 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 7197 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 42020 คน
เริ่มนับ วันที่ 1 พ.ย. 2563