เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ขนาด 1 ตัน (แบบอัดท้าย) ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก