เทศบาลตำบลกุดจิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการกำหนดเวลาดำเนินการตามพรราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 เฉพาะการจัดเก็บภาษี พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก