เทศบาลตำบลกุดจิก
ประกาศ-คำสั่ง
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมตรี

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลกุดจิก